Help & Info

Opšti uslovi korišćenja

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje Maja med  internet prodavnice isključivo na području Republike Srbije, odnosno web domena rs.Usluge Maja med Internet prodavnice dostupne su na internet stranicama www.majamed.rs/prodavnica/ dalje u tekstu Maja med Internet prodavnica. Korišćenje stranice i Maja med Internet prodavnice je besplatno (Proizvodi i dostava se naplaćuju po jasno iskazanim cenama na stranici), dok se kupovina vrši prema niže navedenim uslovima i pravilima. Servis je namenjen fizičkim licima. Korišćenjem Maja med internet prodavnice prihvatate navedene uslove i pravila i obavezujete se da ćete ih poštovati. Vlasink internet prodavnice Maja med koja se nalazi na stranici  www.majamed.rs/prodavnica/ je privredno društvo Maja promet doo. Ukoliko prodavac ne poštuje dole utvrđena pravila i uslove, Maja promet doo se može smatrati  oslobođenom svake odgovornosti.

Pravo korišćenja internet prodavnice Maja med imaju samo osobe starije od 18 godina. Prilikom poručivanja proizvoda potrebno je da kupac unese obavezne podatke: ime, prezime, mesto stanovanja, kućna adresa i e-mail adresa i telefon. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka. Postupak i uslovi kupovine robe putem Maja med Internet prodavnice definisani su kroz sledeće stavke:

– unošenje osnovnih podataka kupca

– poručivanje robe,

– otprema,

– dostava,

– plaćanje pouzećem

– povrat/reklamacija robe

 

Isporučilac poručene robe je maloprodajni objekat Maja promet doo, Prhovačka 122, 22310 Šimanovci.Maja promet doo, putem svoje  Internet prodavnice;www.majamed.rs/prodavnica/; omogućuje kupovinu proizvoda iz asortimana robe koja se nalazi u ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih preko web sajta.Sve cene su izražene u dinarima sa PDV-om.

Kupac se obavezuje da će poručene proizvode platiti pouzećem  Maji promet doo, tj isplatom gotovine kuriru prilikom isporuke.

Trošak dostave se naplaćuje kupcu i jasno je iskazan priliko kreiranja porudžbine.

 

Maja promet doo može u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na web portalu Maja med internet prodavnice. Maja promet doo zadržava pravo na izmenu navedenih uslova i pravila u bilo kom trenutku, i obavezuje se da će svaku promenu postaviti na portal.

 

Usluge koje kupcu pruža Maja med  internet prodavnica ne uključuju troškove koje snosi korišćenjem računarske opreme i druge elektronske uređaje i usluge za pristup našim stranicama. Maja promet doo nije odgovorna za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom poručivanja ili pregleda web stranice. Napominjemo da Web stranicu www.majamed.rs kupci upotrebljavaju isključivo na sopstveni rizik. Maja promet doo ne garantuje za poslovne odnose koje kupac ima sa trećom stranom i ne može se smatrati odgovornim i preuzeti odgovornost za direktne ili indirektne štete koje kupac može pretrpeti korišćenjem usluga mrežnih stranica, portala (servera), programskih paketa (softvera) i Interneta. Dostupnost internet prodavnice  Maja med nastoji da kupcu da najbolju moguću ponudu usluga, ali ne može garantovati da će usluge na sajtu odgovarati njegovim potrebama. Maja promet doo takođe ne može garantovati prilikom pružanja usluge neće doći do greške.  Ukoliko dođe do greške, molimo kupca da je prijavi na e-mail marko@majamed.rskako bismo je otklonili na najbrži mogući način.Pristup Maja med internet  prodavnici ponekad može biti nedostupan zbog održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje nastojimo da otklonimo u najkraćem roku. Broj telefona (fiksni/mobilni) ili e-mail adresa kupca koju kupac navede prilikom poručivanja robe može biti upotrebljena u svrhe potvrđivanja narudžbenice kao i termina dostave naručene robe.Sva pitanja, sugestije ili nejasnoće kupac nam može uputiti na e-mail adresu: marko@majamed.rs . Nastojaćemo da na sva vaša pitanja odgovorimo blagovremeno

Priliko kupovine preko Maja med Internet prodavnice, Maja promet doo ima ograničenu odgovornost i ni pod kakvim okolnostima ne može se smatrati odgovorim kupcu za:

 

Za pravilno ili nepravilno korišćenje portala www.majamed.rs, kao i za eventualnu štetu nanetu opremi koja se koristi za pristup portalu, a koja nastane po tom osnovu.

Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portala, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezane sa Web portalom.

Za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada portala, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi funkcionisanjaInterneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjka radne snage, naredbe državnih ili drugiih organa, elementarne nepogode.

Za kašnjenje isporuke kada su je objektivne okolnosti prouzrokovale, a proističu iz prethodno rečenog, kao i zbog iznenadnih prepreka koje nisu prouzrokovane delovanjem Maja promet doo.

Sve informacije dostupne na Web stranici majamed.rs isključivo su namenjene licu koje ih čita, upoznaje se sa njima. Ove informacije se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe u korist trećih lica, niti je dozvoljeno da se neovlašćeno distribuiraju trećim licima. Za eventualne greške, nejasnoće i nepravilnosti objavljene Web stranici majamed.rs , Maja promet doo ne snosi odgovornost. Informacije dostupne na Web stranici ne smeju se smatrati osnovom za donošenje jednostranih ocena o odstupanju od sopstvenih očekivanja i opredeljenja. Poslovne rizike i odstupanje od izražene volje, obe strane u ovom poslovnom odnosu moraju sagledavati realno, sa pažnjom i uz puno međusobno usaglašavanje i razmenu svih činjenica i okolnosti koje za posledicu mogu imati ekonomske posledice i štetu, kako materijalnu tako i nematerijalnu.

 

Prihvatanjem ovih uslova poslovanja na https://www.majamed.rs  iskazali ste saglasnost da Maja promet doo nećete smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na Web stranici. Maja promet doo ne garantuje da će Web stranica uvek biti dostupan i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog Web portala na svoju sopstvenu odgovornost.Privredni subjekti čija je delatnost medijska, biće odgovorni za štetu koju mogu naneti neovlašćenim korišćenjem informacija. Maja promet doo zadržava pravo da od takvih subjekata traži naknadu štete koja će biti utvrđena po odredbama Zakona o obligacionim odnosima koji je važeći na području Republike Srbije.Učesnici koji koriste za naručivanje Internet stranicu https://www.majamed.rs/prodavnica/ prihvataju da obeštete Maja promet doo za potraživanja koja istakne prema njima, bilo da su u kategoriji troškova, tržišne materijalne štete, nematerijalne štete ili odgovornosti zbog nesavesnog korišćenja materijala sa portala, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne. Eventualne neusaglašenosti, interesne strane moraju prvo pokušati da reše dogovorom i sporazumno. Ukoliko to ne postignu, nadležan je Osnovni sud u Beogradu ako je kupac fizičko lice a Privredni sud u Beogradu ako je kupac pravno lice.

Odustajanje od ugovora na daljinu i reklamacije

Ukoliko želite da odustanete od ugovora na daljinu i da robu vratite ista mora biti ne korišćena, u neoštećenom i fabrički zatvorenom pakovanju i uz istu mora biti priložen fiskalni račun.

Povraćaj novca vrši se isključivo uplatom na tekući račun kupca, najkasnije u roku od 14 dana od datuma prijema validne izjave. Troškove povrata robe prodavcu snosi kupac.

Izjavu od odustajanju od ugovora na daljinu možete preuzeti (ovde).

Popunjenu izjavu pošaljite na email adresu marko@majamed.rs .

Ukoliko želite da izvršite reklamaciju robe to možete učiniti popunjavanjem formulara koji možete preuzeti (ovde).

Popunje formular pošaljite na marko@majamed.rs

Rok za odustajanje od ugovora na daljinu je 15 dana od datuma prijema robe.

FAQ

U produžetku pronađite neke od najčešćih pitanja i odgovora vezanih za naše proizvode i isporuku istih. Ukoliko ovde ne pronađete odgvor na pitanje koje imate budite slobodni da nas kontaktirate putem kontakt forme na stranici kontakt.

 • Sve proizvode iz Maja med internet prodavnice isporučujemo samo na teritoriji Republike Srbije.
 • Standardno vreme isporuke je 2-3 radna dana od trenutka obrade vaše porudžbine. Za obradu vaše porudžbine potrebno je najviše 2 radna dana.
 • Nakon obrade porudžbine a u trenutku kada je ona preuzeta od strane kurira, možemo Vam dostaviti broj pošiljke, ukoliko kurirska služba poseduje sistem za praćenje porudžbine bićete u mogućnosti da izvršite njeo praćenje.
 • Proizvod otvoriti pred kurirom i uveriti se u njegovu celovitost. Ukoliko je proizvod oštećen, niste u obavezi da ga primite. Znaci oštećenja su vidljivi i bez otvaranja kutije, zato što će se pri lomu med izliti na kartonsku kutiju i biće jasno vodljivi tragovi oštećenja.
 • Trenutno je moguće samo plaćanje pouzećem, odnosno isplata gotovine kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.
 • Bagremov, Livadski, Cvetni, Lipov i Tamni cvetni med su isključivo poreklom iz Srbije. Heljdin med se nabavlja u zemljama Evropske Unije, i zemljama van Evropske unije. Nijedan proizvod nije porklom iz Kine ili drugih zemalja istočne Azije.
 • Uz svaku isporuku dostavićemo vam sertifikat, odnosno analizu na autentičnost meda urađenu od jednoj od Nemačkih laboratorija. Lot broj na tegli i na analizi će se poklapati. Izdati sertifikati su na engleskom jeziku, na zahtev vam možemo poslati i prevod.
 • Ukoliko želite da odustanete od kupovine na daljinu, potrebno je da popunite obrazac za odustajanje i da nam vratite proizvod neoštećen u originalnom pakovanju. Troškove vraćanja proizvoda snosite sami, a mi ćemo izvršiti povraćaj novca u roku od 15 dana od dana prijema povrata, a na tekući račun koji ste dostavili u obrascu.
 • Ne, otvoren proizvod nije moguće vratiti. Možete izvršiti reklamaciju popunjavanjem obrasca u sekciji reklamacija koji se nalazi na dnu svake stranice na sajtu.
 • Moguće je ukoliko imate analizu urađenu od strane akreditovane laboratoriji u zemlji ili inostranstvu i to isključivo ako je naš proizvod na analizu poslat u orginalnom pakovanju odnosno neotvoren, ta napomena će stajati navedena u izveštaju o analizi meda. U suprotnom smatraćemo da ste naručili proizvod u nameri da naškodite našem brendu, i takvo ponašanje ćemo prijaviti nadležnim institucijama.
 • Med značajno varira u ukusu, mirisu, boji i gustini u zavisnosti od vrste i regije u kojoj je prikuljen. Ukoliko ste dugogodišnji korisnik meda za koji imate dokaz da je prirodan, moguće je da biste uočili razliku. Najčešći parametri koji mogu da ukažu na falsifikat meda su blago metalan ukus ili industrijski miris, ali je to čulom ukusa i mirisa gotovo nemoguće sa sigurnošću potvrditi. Jedini siguran način za utvrđivanje autentičnosti meda je laboratorijska analiza.
 • Kristalizacija je prirodno svojstvo meda. Do kristalizacije dolaz zbog velikog procenta glukoze koja u reakciji sa molekulima vode prelazi u kristale. Kristalisan med je nepravilno zvati ušećeren, zato što je med sam po sebi kombinacija različitih vrsta šećera. Kristalisan med možete konzumirati bez bojazni da je izgubio svoja prirodna svojstva. Ukoliko kristalisanu med u tegli želite da ponovo pretvorite u tečno stanje, to možete učiniti tako što ćete zatvorenu teglu meda držati u posudi sa vodom temperature do 40C, nekoliko sati.
 • Da, adekvatan pribor za jelo koji koristimo svakodneveno neće dovesti do kontaminacije meda.
 • Gotovo ni jedan med na našem podnevlju nije monoflorni, to jest nema udeo jedne vrste polena veći od 60% u svom sastavu. Dakle čak i bagremov med u svom sastavu često ima udeo polena drugih biljaka, a boja zavisi upravo od vrste biljaka čiji se polen nalazi u Bagremovom medu. U skladu sa pravilnikom o kvalitetu meda Republike Srbije, da bi med bio deklarisan kao bagremov, mora imati minimun 20% polena bagrema u svom sastavu. Ukoliko bi bilo moguće izolovati med sa 100% udela polenovih zrna bagrema, boja bi bila svetlo zelena gotovo prozirna ali to je vrlo retko. U sastavu bagremovog meda često se može naći polen ruža (šipka), bagremnca, facelije, kupine, itd. Navedene biljke daju nektar tamnije boje i stoga često oboje bagremov med.
 • Med je šećer, za njegovo razlaganje potreban je insulin, te se s toga med ne preporučuje osobama koje boluju od dijabetesa ukoliko njihov lekar ne propiše drugačije.
 • Med po svom sastavu jeste sastavljen od glukoze i fruktoze, međutim on je ujedno i prirodan izvor šećera, dakle ne prolazi nikakvu industrijsku preradu i u svom sastavu ima pored šećera i vode, amino kiseline, vitamine, minerale.